Category: Fasetter

Helfo dekker ikke tannbehandlinger som utføres kun med kosmetiske formål. Tannlegen din sørger for at du får all informasjon og hjelper deg slik at du får den stønaden du har rett til. Vi har direkte oppgjør med HELFO.

Les mer om fasetter.

Did you find this FAQ helpful?
0
0