Category: Ising

Ising i tennene er ikke farlig, men kan oppleves som svært ubehagelig. I noen tilfeller kan du med enkle grep mildne eller forebygge isingen.

Did you find this FAQ helpful?
0
0