Category: Fasetter
  • naturlig utseende
  • liten risiko for tannskader
  • sparer mye av tannens egen substans sammenlignet med for eksempel med tannkroner
  • ubevegelig – krymper ikke over tid som komposittfyllinger
  • blir ikke misfarget

Les mer om fasetter.

Did you find this FAQ helpful?
0
0