Category: Tannfyllinger

I utgangspunktet gjør det ikke vondt å bore i tannen da behandlingen foregår under lokalbedøvelse, men i noen tilfeller kan det oppstå smerter i etterkant av behandlingen. Avhengig av størrelsen på hullet kan smertene var fra noen timer til uker, i slike tilfeller anbefaler vi reseptfrie smertestillende som Paracet eller Ibux.

Dersom du har fått en midlertidig fylling anbefaler vi at du venter med å spise/drikke en halvtime etter behandlingen eller til bedøvelsen har gått ut.

Did you find this FAQ helpful?
0
0