Category: Bittfeil

Agenesi er manglende anlegg for en eller flere permanente tenner og rammer oftest fortennene og de fremste jekslene. Agenesi deles inn i tre ulike typer: Hypodonti (fravær av 1-6 tenner), Oligodonti (fravær av flere enn 6 tenner) og Anodonti (fullstendig fravær av alle tennene).

Behandling av agenesi: Tannregulering med streng for å lukke igjen mellomrommet eller innsetting av tannkrone på implantat eller protese.

Årsak til agenesi er genetikk eller hendelser i tidspunktet da tannanlegget skulle blitt dannet i barneårene.

Tegn på agenesi er tenner som ikke vokser fram og etterlater mellomrom.

Les mer om tannstillingsfeil.

Did you find this FAQ helpful?
2
0