Category: Fasetter

En fasett kan brukes på tenner når det er ønskelig å spare mye av tannens egen substans. Det er en vanligere løsning for fortenner hvor fasetten dekker én side/flate. En krone dekker hele tannen på alle sider, og brukes i tilfeller hvor tannen har lite tannsubstans eller har store fyllinger.

Les mer om tannkroner eller fasetter.

Did you find this FAQ helpful?
0
0