Category: Bittfeil

Kryssbitt er en tilstand hvor tannbuenes bredde ikke passer til hverandre.

Behandling av kryssbitt:
Alignere, ekspansjonsplate eller tannregulering for å utvide overkjevens tannbue. Om kryssbitt ikke behandles kan det føre til assymetrisk vekst av kjeven.

Årsaker til kryssbitt kan blant annet være gener, smokkbruk, tommelsuging infeksjoner som hindrer vekst og utvikling av kjeven eller ansiktsskader.  

Tegn på kryssbitt kan være at midtlinjene ikke samstemmer, forskyvning av underkjeven ved sambitt, og assymetri i ansiktet, der haken er til høyre eller venstre for ansiktets midtlinje.

Ubehandlet kan kryssbitt føre til kjeveleddsproblemer.

Les mer om bittfeil.

Did you find this FAQ helpful?
0
0