Category: Tanntrekking

Tenner eller gjenstående røtter kan trekkes med eller uten et kirurgisk inngrep, men begge metodene utføres med god bruk av lokalbedøvelse. Hvilken metode som er best egnet baseres på tannens plassering, skade og tannstilling.

Les mer om trekking av tenner.

Did you find this FAQ helpful?
0
0