Category: Bittfeil

Underbitt

oppstår når underkjevens fortenner kommer foran overkjevens fortenner når tannrekkene er i kontakt, noe som resulterer i et gap mellom tannrekkene.

Behandling: Behandlingen vil avhenge av den bakenforliggende årsaken til underbittet. Dersom underbittet skyldes underutvikling av overkjeven vil behandlingen fokusere på å føre overkjeven fremover. Dersom underbittet er begrenset til forholdet mellom tennene, kan dette korrigeres med alignere, fast apparatur eller en ekspansjonsplate. Der avviket mellom kjevene er så stort at kjeveortopedi alene ikke vil være tilstrekkelig kan det være nødvendig med kirurgi i kombinasjon med kjeveortopedi. Kjevekirurgi kan ikke gjennomføres før kjevene er ferdig utvokst, vanligvis 17 års alder hos jenter og 18-20 års alder hos gutter.

Årsak til underbitt: Den vanligste årsaken til underbitt er forøvrig genetikk.

Tegn på underbitt kan være taleproblemer, problemer med å tygge eller svelge riktig, smerter i munn og ansikt eller ved biting/tygging, hyppig hodepine og smerter i kjeveleddet.

Ubehandlet kan underbitt føre til underutvikling av overkjeven.

Les mer om tannstillingsfeil.

Did you find this FAQ helpful?
0
0