Category: Syreskader

Som regel kommer syreskader gradvis med få eller ingen symptomer, mulige symptomer kan være:

  • groper på tennenes tyggeflate
  • tenner blir mer gule
  • mattere overflate på tennene
  • ising i tennene
  • redusert tykkelse på tennene

Les mer om syreskader

Did you find this FAQ helpful?
0
0