Category: Tanngnissing

Oppfølgingen i etterkant bestemmes av behandlingsformen. Enkle skader kan følges opp i faste intervaller over tid og reguleringspasienter vil ha behov for oftere kontroll og oppfølging.

Les mer om tanngnissing

Did you find this FAQ helpful?
0
0