Category: Invisalign

Mens tannregulering tidligere var mest vanlig for barn og ungdom, er det i dag mer og mer vanlig at også voksne regulerer tannstilling. Invisalign kan brukes i alle aldersgrupper og kan utføres ved regulering av én, to eller alle tennene. Kjeveortopeden kan vurdere om Invisalign-behandling egner seg for deg.

Les mer om Invisalign.

Did you find this FAQ helpful?
0
0