Category: Tannregulering

Mens tannregulering tidligere var mest vanlig for barn og ungdom, er det i dag mer og mer vanlig at også voksne regulerer tennene. Incognito kan brukes i alle aldersgrupper og kan utføres ved regulering av én, to eller alle tennene. Benyttes der en ønsker endring på enkelttenner, men også der hele bittet må justeres.

Les mer om usynlig regulering.

Did you find this FAQ helpful?
0
0