Category: Undersøkelse

Dette varierer og er avhengig av risiko for sykdom samt behov for vedlikehold og rens av tenner. Vi anbefaler som regel årlige kontroller slik at vi kan hindre eventuelle påbegynnende skader og sykdommer samt vedlikeholde tannhelsen din. Men etter individuell vurdering kan det være anbefalt med kortere eller lengre intervaller. I tilfeller som krever behandling kan tettere oppfølging være nødvendig og i andre tilfeller med for eksempel høy produksjon av tannstein kan det hende at kontroll hver 6. måned med rens er mer hensiktsmessig. Om du bruker proteser eller andre kunstige tenner anbefaler vi at du planlegger regelmessige tannundersøkelser med intervaller bestemt i samråd med tannlegen.

Les mer om tannundersøkelse, periodontitt eller karies.

Did you find this FAQ helpful?
0
0