Category: Fasetter

En behandling med skallfasetter utføres under lokalbedøvelse og består av minst to besøk til tannlegen. Om du lider av tannlegeskrekk setter vi pris på at du gir beskjed slik at vi tilpasser behandlingen og at du opplever mestring og kontroll.

I første del av behandlingen sliper tannlegen bort opptil 0,5 mm av tannens overflate og former resterende tannsubstans til et godt feste for fasetten.
Deretter tar tannlegen nødvendige avtrykk som sendes til tannteknikeren og tannen dekkes med en midlertidig fasett for å beskytte tannen frem til neste behandling. Det kan hende at du opplever noe ising da den midlertidige fasetten ikke sitter like tett som en permanent fasett.

Andre del av behandlingen er ofte to uker senere hvor tannlegen fester skallfasetten med lysherdende lim og kompositt. Det er mulig å sette inn flere skallfasetter samtidig.

Man bør vente et par timer med å spise etter man har satt på skallfasetter.

Les mer om fasetter.

Did you find this FAQ helpful?
0
0