Category: Hull i tennene

Dersom karies har trengt gjennom emaljen og inn i tannen, må det syke tannvevet tas bort for å hindre videre skade. Om det tar tid før kariesangrepet behandles kan det føre til pulpitt, en nervebetennelse i tannen, eller en svekket tann. Behandling av karies på riktig tidspunkt fører til en sterkere tann og gir en bedre prognose.

Hvor raskt et hull vokser avhenger av kosthold, tannens plassering og munnhygiene.

Ved begynnende hull i tannen er det i mange tilfeller ikke nødvendig med fyllinger, da bruk av fluor og grundig rengjøring av tennene kan stoppe utviklingen. Altså fungerer god munnhygiene både som forebygging av nye hull og stoppe begynnende hull. I tilfeller hvor utviklingen av karies ikke kan stoppes er det viktig med behandling for å minimalisere skadeomfanget.

Les mer om hull i tennene, tannfyllinger eller rotfylling.

Did you find this FAQ helpful?
0
0