Category: Syreskader

Når tannemaljen etses bort, blir det mindre motstandsdyktige dentinet i tannen direkte eksponert for blant annet syreangrep. Dette kan blant annet føre til

  • Raskere utvikling av syreskaden
  • Smerter
  • Vesentlig forverring av tannhelsen

Les mer om syreskader

Did you find this FAQ helpful?
0
0